Cổng nhảy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Cuộc đua đến hết mức như bạn lấy trên thùng để làm cho nó qua chúng. Lấy powerups để tăng tốc độ.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.

ArcadePlatformsCollecting JumpingPort