Mũi lớn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   203 86.96% with 23 votes

Người ta nói có cái gì đó thực sự rất ngon cho Big mũi. Nhưng ông cần phải cố gắng hết sức để tìm thấy chúng.

Điều khiển:
Phím mũi tên để di chuyển. Không gian thanh để nhảy. Z để sử dụng kỹ năng đặc biệt.

ArcadeAdventurePlatformsAlienCollecting Side ScrollingNose