Ben 10 Alien Hunter Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Giúp Ben10 anh hùng của chúng tôi để bắt người nước ngoài. Trên theo cách của bạn để đạt được giai đoạn khó khăn người nước ngoài sẽ được chờ đợi cho bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.
WASD phím để di chuyển.

ArcadeActionShoot 'em UpSpaceSpaceshipAlienSide ScrollingHunter