Rock & Roll Space Monkey Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Bạn đang đá

Điều khiển:
A - Chụp Guitar
S -.. Sao điện Grenade
phím mũi tên - Di chuyển
P / Nhập -. Tạm dừng.

FightingActionShoot 'em UpAlienAnimalSide ScrollingMonkeyRockSpace