Người ngoài hành tinh Hunter Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Di chuyển xung quanh các mức lỗ thổi lên người nước ngoài và người nước ngoài chụp mà đi ra. Nâng cấp vũ khí!

Điều khiển:
W, A, S, D - Di chuyển
chuột -.. Mục tiêu / Shoot
E - Ném lựu đạn
1-6 -. Chọn vũ khí (nếu mua).

ShootingActionShoot 'em UpAlienGunsHunterGame