بندر پریدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مسابقه به پایان سطح به عنوان شما را در جعبهها با شتاب به آن را بیش از آنها را. شتاب و powerups برای بالا بردن سرعت.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

ArcadePlatformsCollecting JumpingPort