Goku nhảy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

giúp Goku để cao lớn hơn bằng cách nhảy vào đá.

Điều khiển:

Sử dụng chuột để nhảy.

PlatformsJumpingAndroid Goku