Power play Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   126 66.67% with 18 votes

Bạn 'lại trên để chơi điện số điểm nhiều lần, bạn có thể trong quá trình cả 3 giai đoạn. Điểm số điểm bổ sung bằng cách gõ ra các đối thủ trong một thời trang cũ tốt khúc côn cầu ẩu đả.

Điều khiển:
Không gian-Shoot
mũi tên. Phím di chuyển phải / di chuyển trái.

SportsHockeyPowerPlay