Chicken Table Hockey Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   73 70% with 10 votes

Bạn có thể đánh bại một con gà trong khúc côn cầu trên bảng? Cho phép tìm hiểu.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SportsAnimalBirdsHockeyChickenTable