سرمایه دار خیلی مهم کوکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

در سرمایه دار خیلی مهم کوکی، بازی شبیه سازی اصلی، شما قادر خواهید بود برای کمک به یک دختر خوب برای اجرای یک فروشگاه کیک. قبل از باز کردن برای عموم شما باید برای آماده سازی کوکی ها و کلوچه با واقعی ترین مواد تشکیل دهنده، پرسنل خوشحال.

کنترل بازی:
نقطه و کلیک ماوس.

ActionCookieTycoon