دنی فانتوم: اکشن جک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   164 80% with 20 votes

راهنما جک آزمایش سلاح های جدید خود را بر روی RV فنتون. شوت در ارواح، شبح 'سلاح و پاداش است.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت انجمن بالا / پایین کلیدهای پیکان - سلاح را انتخاب کنید انجمن ماوس - هدف / شوت.

ActionShoot 'em UpGhostDannyPhantomJack