May mắn bóng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Phù hợp với 3 của một loại và tìm hiểu thông minh của bạn! Sử dụng nút chuột trái để loại bỏ một quả bóng! Phù hợp với ít nhất 3 quả bóng cùng màu.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillSkillCollectLuckyBall