Lucky Balls Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   52 71.43% with 7 votes

Loại bỏ tất cả các quả bóng lăn trên màn hình trước khi chúng đến hộp sọ bằng cách nhóm 3 hoặc nhiều hơn quả bóng cùng màu.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ArcadeShoot 'em UpBallMatching Android LuckyBalls