Mưa Trong bóng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Di chuyển bông này để ông không chạm bóng bất kỳ trong khoảng thời gian. Hơn thời gian qua, cao hơn nó sẽ là mức!

Điều khiển:
Sử dụng trái và phím mũi tên để di chuyển.

BallObstacleAnimalBearRainBalls