גשם של כדורים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

הזז טדי זה על מנת שהוא לא נוגע בכל כדור בזמן ההפסקה. עבר זמן רב יותר, ככל שזה יהיה ברמה!

בקרות משחק:
השתמש במקשי חיצים שמאלה וימינה כדי לזוז.

BallObstacleAnimalBearRainBalls