ฝนตกลูกบอล เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

ย้ายตุ๊กตานี้เพื่อที่ว่าเขาไม่ได้สัมผัสลูกในช่วงเวลาใดช่วงเวลา เวลาเพิ่มเติมครั้งที่สูงขึ้นก็จะเป็นระดับ!

ตัวควบคุมเกม:
ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อย้าย

BallObstacleAnimalBearRainBalls