توپ خوش شانس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

از بین بردن تمام توپ نورد بر روی صفحه نمایش قبل از رسیدن به جمجمه توسط گروه بندی 3 یا بیشتر توپ از همان رنگ.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ArcadeShoot 'em UpBallMatching Android LuckyBalls