جاذبه توپ 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   03

کنترل دست و پا زدن و شکستن تمام آجر با توپ خود را!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ArcadeBallArkanoidBounceAndroid Gravity