Agis بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک کپی از یک بازی کلاسیک، اما این بار با یک خانم و یک سبد خرید. به علاوه برخی از ترفندهای جدید دیگر که بازی را بسیار جالب تر اصلی

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ArcadeArkanoidBounceGirlsAgis