مایا توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

مایا توپ بسیار زیبا Arkanoid استراحت کردن بازی با گرافیک شیرین و بارهای اضافی مفید برای جمع آوری شده است.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

BallArkanoidAndroid Maya