آهن این نسخهها کار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

در اینجا می آید یکی دیگر از کمی شیرین حباب پازل ripoff بازی که در آن شما را مجبور به شلیک توپ رنگی به منظور خوشه و حل آنها.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleShoot 'em UpBallMatching Android IronWorks