لاک پشت آهن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   121 92.31% with 13 votes

پرش در اطراف و اجتناب از اشیاء و موانع به عنوان شما را در چشمه گزاف گویی به آن را به خروج.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

ArcadePlatformsObstacleTurtlesIron