Bóng bóng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Giúp ngài Choco-Koko thu thập tất cả các quả bóng. Bạn phải chọn ít nhất 3 của cùng một màu sắc! Nhanh lên - thời gian không còn nhiều!

Điều khiển:
Sử dụng nút chuột trái của bạn để loại bỏ 3 hoặc nhiều hơn các quả bóng cùng màu!

SkillPuzzleBallSkillCollect