توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

راهنما سرکار CHOCO کوکو جمع آوری تمام توپ. شما باید حداقل 3 از همان رنگ را انتخاب کنید! عجله - زمان در حال اجرا است!

کنترل بازی:
استفاده از دکمه سمت چپ ماوس خود را برای حذف 3 یا بیشتر از توپ های رنگی همان!

SkillPuzzleBallSkillCollect