در مجموع جاسوس پازل 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اتصال هر قطعه از پازل و ببینید که یک توپ فوتبال و پا زدن چگونه الکس کاملا جاسوس.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleBallGirlSoccerGirlsTotallySpies