در مجموع جاسوس شبدر ماموریت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

راهنمای شبدر و کمک به او در از بین بردن تمام دشمنان!

کنترل بازی:
موس برای حرکت.
چپ کلیک کنید و به ساقه.

ActionEvadeFlyingMouse SkillGirlSeriesTotallySpiesMissionClover