توپ منحنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

این بازی پینگ پنگ کل که در آن شما را وادار به بازی در برابر کامپیوتر است. موفق باشید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

BallMouse SkillCurve