9 توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

تجربه به بازی 9 توپ بیلیارد challenge.click روی توپ نشانه، شما خواهید دید که به نظر می رسد، چوب.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

MultiplayerBilliardsMouse SkillBall