بیلیارد انفجار افراطی 6 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

انجام برخی از topspin قاتل و عکس بر روی میز شده است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBombBilliardsBallExtremeBlast