بیلیارد نهایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سعی کنید برای روشن میز بیلیارد قبل از زمان اجرا می شود خارج. 10 سطح.

کنترل بازی:
با استفاده از موس خود را هدف توپ نشانه سفید بازی که در آن شما می خواهم آن را به رفتن. کنترل قدرت شات خود را با پایین نگه داشتن ماوس.

BilliardsUltimate