بازی تیم استخر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک بازی بیلیارد علیه کامپیوتر شما، شما را بشکند. را انتخاب کنید قدرت ضربه با کشیدن فلش در نوار قدرت، حرکت نشانه جهت را انتخاب کنید و در نهایت با کلیک بر روی

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

BilliardsMouse SkillGameTeamPool