Trò chơi đội bơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chơi một trò chơi bi-a chống lại máy tính của bạn, bạn phá vỡ. Lựa chọn sức mạnh của bắn bằng cách kéo mũi tên ở thanh điện, di chuyển các gợi ý để lựa chọn hướng và cuối cùng click vào

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

BilliardsMouse SkillGameTeamPool