Pandemonium Pool Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Chơi Bi cách mát mẻ!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để xoay cây cơ. Giữ nút chuột ép để có được cây cơ trong đúng vị trí và phát hành để tấn công bi cai.

SportsMouse SkillPoolPandemonium