دوزخ استخر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بازی استخر راه خنک!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به زاویه چوب. نگه داشتن دکمه ماوس فشرده برای گرفتن چوب در سمت راست و آزاد به اعتصاب توپ نشانه سفید است.

SportsMouse SkillPoolPandemonium