استخر پاکسازی حزب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   37 30% with 10 votes

حزب نظرسنجی به پایان رسیده و محل سوراخ آن را 'ظروف سرباز یا مسافر س، این دختر' پدر و مادر خواهد شد بسیار عصبانی برای دیدن این زمانی که آنها به خانه. او به آن همه تمیز کردن قبل از آنها به خانه و او واقعا نیاز به یک دست یاری از شما. بنابراین، این بازی با تمیز کردن دختر 'خانه ها، هر شی در آن قرار دادن محل به همان سرعتی که شما می توانید. شما باید برای تمیز کردن خانه، پایان یک مکان برای رسیدن به یک بعدی. در پایان خانه سوراخ باید کاملا تمیز!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlPoolPartyCleanup