پاکسازی باغ بهار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

راهنما این دختر تمیز کردن باغ های فراگیر تا خاک EN برگ.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlGirlsSpringGardenCleanup