پاکسازی باغ بهار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   33 50% with 6 votes

تمیز کردن بوده است هرگز بیشتر سرگرم کننده و لذت بخش! چگونه در مورد گرفتن این دختر شیرین کمی او باغ درخشان پاک در یک روز بهاری دوست داشتنی با استفاده از ماوس خود را به انتخاب کارهای پراکنده بر روی چمن؟

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillCleanupSpringManagementGarden