حزب چرت زدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

این دختر cute کمی است که با داشتن یک حزب خواب. او دعوت تمام دوستان خود را به خواب و او نیاز به کمک شما در انتخاب از cutest pijama را برای آن.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsSlumberParty