Giấc ngủ Đảng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Cô gái dễ thương này là có một bữa tiệc. Cô đã mời tất cả bạn bè của mình để ngủ hơn và cô ấy cần giúp đỡ của bạn trong việc lựa chọn pijama dễ thương nhất cho điều đó.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlDress UpGirlsSlumberParty