لاک پشت استخر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

این ها 'لاک پشت فصل بوریا بافی! آنها را خوشحال توسط مطابق همسر خود را. سعی کنید برای روشن شدن به استخر در اسرع وقت و یا با یک شات برای افزایش نمره خود را.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PoolMatching AnimalTurtles