8 استخر توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

ما دوباره 'غرق شدن توپ را به سوراخ دوباره در 8 استخر توپ بازی ما. گچ نوک خود و پیچ در یک یا دو بازیکن در بالا به پایین عمل استخر.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به هدف عکس خود را، پایین نگه داشتن دکمه سمت چپ ماوس و کشیدن برای تنظیم قدرت و سپس اجازه دهید به ساقه.

Pool Ball Sports