هگزا استخر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

استخر توپ رنگی مختلف در حال سقوط از بالای صفحه نمایش. برای حذف آنها، گرفتن 3 یا بیشتر از همان استخر توپ رنگی در یک ردیف عمودی یا مورب.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleBilliardsBallMatching Android HexaPool