9 اتصال توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

از استخر مضمون بازی پازل سرد. با هم در زنجیره عددی برای دریافت تقویت کننده (امپلی فایر) بزرگ وصل توپ.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleBilliardsMatching Android BallConnect