اتصال میمی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   464 92% with 50 votes

شما باید برای اتصال دو شده توسط دو نقشه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android DefaultConnectMimi