جواهر بازی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3511 76.09% with 46 votes

اجازه دهید مراقبت کمی از زندگی محو در این بازی مسحور 3 سرزمین عجایب. خط تا جواهرات خیره کننده و از بین بردن کاشی در سراسر 150 سطح سرگرم کننده گاه به گاه. شما به عنوان پیشرفت، شما `خواهید جمع آوری سکه برای خرید قدرت های منحصر به فرد است. استفاده از توانایی های جدید خود را که برای شکستن زنجیرهای که قفل سنگهای خاصی در جای خود و یا ارسال به رعد و برق تبدیل از طریق کاشی. ساخت قلعه های با شکوه و لذت بردن از تصاویری مسحورکننده در جواهر بازی 2.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android DefaultJewel