ملکه 'جواهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   64 60% with 10 votes

چرخش گوهر یک فضا در یک زمان جهت عقربه های ساعت یا شمارنده جهت عقربه های ساعت به خط تا 3 یا بیشتر از سنگهای همان رنگ. شما همچنین می توانید خط تا 3 یا بیشتر از سنگهای با حرکت یک ستون به سمت یا به دور مرکز جواهر. تطبیق ردیف از سنگهای بدست آورده به شما اشاره می کند که قدرت تا مرکز گوهر. هنگامی که آن را به طور کامل صفحه، شما را به سطح بعدی پیش!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleMatching JewelAndroid Queen-s