دره الماس 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

خط تا الماس و جواهرات خود را برای روشن شدن بلوک unmovable برای ادامه به سطح بعدی.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleMatching JewelAndroid DiamondValley