فال ماهجونگ اتصال سحر و جادو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

تمرکز این نسخه از فال ماهجونگ اتصال بازی با جلوه های ویژه!

کنترل بازی:
کاشی یکسان می تواند از طریق یک مسیر باز با تنها دو نوبت متصل می شوند. با گذشت زمان، جلوه های ویژه خواهد شد تا پاپ به یکی از دو به شما کمک کند و یا سرعت شما را پایین می ...

PuzzleKidsSeriesMatching MahjongConnectMagic