Mahjong Connect thuật Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   61 85.71% with 7 votes

Tập trung để chơi phiên bản này của mahjong kết nối với các hiệu ứng đặc biệt!

Điều khiển:
Gạch giống hệt nhau có thể được kết nối thông qua một con đường mở với chỉ hai lượt. Thời gian trôi qua, hiệu ứng đặc biệt sẽ bật lên để hoặc giúp bạn hoặc làm chậm bạn xuống ...

PuzzleKidsSeriesMatching MahjongConnectMagic