فال ماهجونگ غذایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

بازی فال ماهجونگ اصلی. به جای آن از نمادهای چینی کارت نشان می دهد مواد غذایی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleSeriesMatching FoodAndroid Mahjong